Polityka Prywatności

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
Użytkownik systemu EMPRINT.PL powinien zaakceptować zasady Polityki Prywatności, by móc w pełni korzystać z serwisu.
W sytuacji braku akceptacji Polityki Prywatności prosimy, by nie korzystać z serwisu EMPRINT.PL.

PLIKI COOKIES
Serwis wykorzystuje pliki typu cookies, służące do identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas korzystania z serwisu.
Celem użycia plików cookie jest zapewnienie prawidłowego wyświetlania strony serwisu. Ciasteczka nie gromadzą, ani nie zawierają żadnych danych osobowych.
Pliki cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Cookies są pobierane przy każdym „wejściu” i „wyjściu” z serwisu.
Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń. Używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym
na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies, jest operator sklepu internetowego www.emprint.pl – firma EM STUDIO Henryk Mikołajczyk z siedzibą w Rzeszowie, ul. Piłsudskiego 31 .
Użytkownik strony może zmienić ustawienia swojej przeglądarki, tak by pliki cookies nie zapisywały się na dysku lub by były usuwane po upływie określonego czasu.
Takie ustawienia mogą jednak wpłynąć na niepoprawne funkcjonowanie systemu.
Administrator serwisu www.iwareprint.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swojego serwisu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZGODNA Z NAJNOWSZĄ REGULACJĄ UE

DOTYCZĄCĄ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH RODO


W związku z najnowszą regulacją Unii Europejskiej dotyczącą ochrony danych (RODO - Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które jest stosowane w całej UE od 25
maja 2018r.) pragniemy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach,
na jakich będzie się to odbywało.

Informujemy, że firma EM STUDIO Henryk Mikołajczyk, ul. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów
przetwarza informacje pozyskane w drodze indywidualnych działań takich jak: marketing
bezpośredni i rejestrowanie podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy poprzez
stronę: www.emprint.pl, których firma EM STUDIO Henryk Mikołajczyk
jest administratorem.Wśród zebranych informacji mogą być dane, które według
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: EM STUDIO , ul.
Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów. - Henryk Mikołajczyk.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres
biura mieszczącego się w Rzeszowie, EM STUDIO , ul. Piłsudskiego 31 pok. 220, Henryk
Mikołajczyk, lub za pomocą adresu e-mail: rodo@emstudio24.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu
o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie do przeprowadzania kampanii
reklamowych swoich produktów oraz dla potrzeb realizacji zamówień,
między innymi do wystawiania faktur VAT zamówionych przez Państwa materiałów, nie
udostępniamy danych osobom trzecim.

4. Państwa  dane osobowe będą przez firmę EM STUDIO Henryk Mikołajczyk, z siedzibą w
Rzeszowie przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów
firmy.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie
- wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych

Z tych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem: e-mail: rodo@emstudio24.pl.
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: EM STUDIO  Henryk Mikołajczyk,
ul. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów.

6. Państwa dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie naszych kampanii
marketingowych i e-mailingowych zapytań, ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz pozyskane
w sposób ręczny w związku z naszą bieżącą działalnością .

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Z poważaniem
EM STUDIO  Henryk Mikołajczyk